Ασφάλειες

Ασφάλιση Οχήματος

Με ενεργές συνεργασίες με πάνω από 30 Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουμε δημιουργήσει πακέτα που απαντούν δυναμικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή για ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και αξιόπιστη εξασφάλιση του αυτοκινήτου και του οδηγού από κάθε κίνδυνο.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησής σας, η One Option μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις. Μιλήστε σήμερα με τους ειδικούς!

Ασφάλιση Υγείας

Η υγεία είναι η κινητήριος δύναμη στην ζωή μας. Πιστεύετε ότι δεν αξίζει να ασφαλιστεί από κάθε κίνδυνο? Κλείστε τώρα ένα ραντεβού και το έμπειρο προσωπικό της One Option θα βρει το κατάλληλο πρόγραμμα για τις δικές σας ανάγκες!

Ασφάλιση Κατοικίας

Τα προγράμματα για την ασφάλιση του σπιτιού, φροντίζουν για την ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν σωστή κάλυψη για κάθε σας ανάγκη, είτε ως ιδιοκτήτη είτε ως ενοικιαστή κύριας ή εξοχικής κατοικίας (με ή χωρίς στεγαστικό δάνειο). Πιστέψτε μας! Η ασφάλιση κατοικίας θα έπρεπε να λογίζεται όχι ως ένα είδος πολυτελείας, αλλά ως μια επί της ουσίας διασφάλιση η οποία απευθύνεται σε όλους!

Αστική Ευθύνη Ιατρού

Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης ιατρών καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα, ιατρικό λάθος ή παράλειψη, κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου ιατρού, καθώς και για ατυχήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα παροχής ασφάλισης.

Ασφάλιση Φοιτητών

Τα Προγράμματα Ασφάλισης ERASMUS παρέχονται στα πλαίσια του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ και δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης των Φοιτητών και του Διδακτικού & Διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Ασφάλιση Σκάφους

Το σκάφος σας κοστίζει μια περιουσία. Ενημερωθείτε για την σωστή ασφάλιση του από εξειδικευμένους συμβούλους μας. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τις μεγάλες διαφορές.

Αστική Ευθύνη Ποδηλάτη

Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης, άθλησης και ψυχαγωγίας ενώ ο αριθμός των ποδηλάτων παγκοσμίως υπολογίζεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Η Ασφάλιση Ποδηλάτου καλύπτει την αστική ευθύνη του συμβαλλομένου και ασφαλισμένου ποδηλάτη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έως 50 χιλιάδες ευρώ που θα προξενήσει κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας του, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων από ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και δικαστικών εξόδων.