Κινητών & Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ασφάλειες Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Σας παρουσιάζουμε το νέο πρόγραμμα ασφάλισης κινητού/Tablet  σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI,  δημιoυργήθηκε ένα καινοτόμο και χρήσιμο ασφαλιστικό προϊόν, με το οποίο καλύπτεται η σημαντική αγορά των κινητών τηλεφώνων και των tablets.
Οι αποδέκτες του ασφαλιστικού προγράμματος είναι τόσο οι ιδιώτες – καταναλωτές, οι εισαγωγείς αυτών των προϊόντων, καθώς και τα καταστήματα πώλησης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

 • Το πολύ χαμηλό κόστος.
 • Οι ξεκάθαροι και εύκολα κατανοητοί όροι του συμβολαίου.
 • Η ευρύτητα των καλύψεων των ασφαλιστικών κινδύνων.
 • Οι απλές και γρήγορες διαδικασίες.
 • Η άμεση έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης .

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Τυχαία θραύση οθόνης/κρυστάλλων
 • Κλοπή (από διάρρηξη ή χρήση βίας)
 • Ληστεία με χρήση βίας
 • Φωτιά

Η κάλυψη ισχύει για 12 μήνες και αφορά καινούρια κινητά ή tablet (ή μεταχειρισμένα έως 1 μήνα).
Ασφάλιστρα

 • Για κινητά ή tablet αξίας έως € 400 τα ολικά ετήσια ασφάλιστρα είναι €15
 • Για κινητά ή tablet αξίας από € 401 έως € 1.100 τα ολικά ετήσια ασφάλιστρα είναι €19