Φροντίδα Ατυχήματος

Πανελλαδικό νούμερο διαχείρισης ζημιάς

218 218 1818

Η νέα υπηρεσία της One Option είναι έτοιμη και σας προσφέρετε δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις.

  • 204 συνεργαζόμενα συνέργεια σε όλη την ΕλλάδαΔιακανονισμός και επίλυση εξωδίκων και σοβαρών ζημίων (σωματικές βλάβες, θανατηφόρα ατυχήματα)
  • Παροχή δικτύου Ιατρών, Δικηγορών, Πραγματογνωμόνων, Ειδικών ερευνητών, Αναλυτών σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων
  • Βλάβη ή service με εκπτώσεις εργασιών και ανταλλακτικών
  • Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα ΚΤΕΟ
  • Γραπτή εγγύηση εργασιών ενός έτους κατόπιν ποιοτικού ελέγχου μετά το πέρας των εργασιών επισκευής
  • Παραλαβή και παράδοση οχήματος στον επιθυμητό χώρο του πελάτη
  • Δωρεάν μεταφορά του οχήματος σε ένα από συνεργαζόμενα συνεργεία, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη
  • Οδική – Ταξιωτική Βοήθεια
  • Δικαστική στήριξη της αποζημίωσης σας