Νέες κρατικές πινακίδες με νέους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών θα χορηγούνται στα επιβατικά ΔΧ (ταξί), στα φορτηγά ΔΧ και στα τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη. 

Συγκεκριμένα, στα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και στα τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης χορηγούνται νέες κρατικές πινακίδες με συνδυασμό τριών (3) γραμμάτων και τεσσάρων (4) αριθμών, ως εξής:

  • Στα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΤΑΑ, ΤΑΒ, ΤΑΕ, ΤΑΖ,ΤΑΗ, ΤΑΙ.
  • Στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΕΚΑ, ΕΚΒ, ΕΚΕ, ΕΚΖ,ΙΑΕ, ΙΑΖ, ΝΧΑ, ΝΧΥ και ΝΧΧ.
  • Στα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ και ΙΑΒ. 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ και ΙΑΒ χορηγούνται μόνο σε φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. 

Πηγή : troxoikaitir.gr

error: Content is protected !!